4 ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4 ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์

โดยเฉพาะเครื่องสำอางค์ มักจะเลือกใช้สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพราะในยุคนี้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่หลายๆ แบรนด์ควรจะต้องเลือกใช้

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพวกพลาสติก

มันก็อาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าก็จริง และเข้าถึงง่าย แต่ในทางกลับกัน มันก็ไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนัก

ถ้าหากเราทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นเราก็ควรที่จะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือ รักษ์โลก เพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อโลกและเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางนั่นเอง

แนะนำ 4 ขั้นตอน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4 ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  1. การเลือกใช้วัสดุที่เป็นกระดาษ

วัสดุชนิดนี้สามารถที่จะย่อยสลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง 100% และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ปล่อยคาร์บอนที่น้อยที่สุดอีกด้วย การเลือกใช้กระดาษสามารถที่จะนำมาทำกล่องและถุงได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะผลิตเป็นกล่องได้หลากหลายรูปแบบ ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุกระดาษควรที่จะต้องเลือกใช้กระดาษที่ดีและมีมาตรฐาน หรือเป็นกระดาษที่ได้มีการรับรองจาก FSC เพราะจะดุดีและมีมาตรฐานสำหรับการนำไปทำเป็นบรรจุภัณฑ์

4 ขั้นตอนออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  1. การออกแบบและส่งเสริมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อพูดถึงบรรจุภัณฑ์นั้นแน่นอนเราก็จะต้องมีไอเดียในการออกแบบที่ตอบโจทย์กับความต้องการให้ได้มากที่สุด และที่สำคัญจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น ในการเคลือบเงาหรือการลงสีต่างๆ ควรที่จะเลือกใช้สีจากธรรมชาติ และถ้าหากเทคโนโลยีหรือทางเลือกอื่นๆ ที่มันจะช่วยส่งเสริมทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์ออกมาดูดีได้ เช่น การใช้น้ำหมึกจากถั่วเหลือง เป็นต้น

4 ขั้นตอน ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  1. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อเรา ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการขนส่งก็จะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งในแง่ของการขนส่ง ถ้าหากเราผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ก็ควรที่จะเลือกขนส่งทางทะเลจะดีกว่า เพราะมันจะไม่ปล่อยคาร์บอนและมลพิษมากนัก ถ้าเทียบกับการขนส่งทางอากาศ เพราะมันจะปล่อยคาร์บอนที่เยอะมาก ทำให้ส่งผลเสียต่อระบบธรรมชาติ ทำให้เกิดโลกร้อนได้นั่นเอง

4 ขั้นตอนแจ้งลูกค้าว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  1. การสื่อสารให้ลูกค้าได้ทราบว่าเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราผลิตเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายเราก็ควรที่จะต้องสื่อสารหรือบอกกลับลูกค้าด้วยว่าบรรจุภัณฑ์ที่อยู่บนมือลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อโลก หรืออาจจะมีการติดป้ายหรือข้อความไว้บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่จะได้บ่งบอกลูกค้าทำให้ลูกค้าได้ทราบ เพื่อที่จะเป็นการสร้างความประทับใจและเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าได้นั่นเอง

แหล่งอ้างอิง

  • packmojo.com