เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ราคานี้เป็นงานพิมพ์เลย์ร่วม ที่ผลิตงานพร้อมกับลูกค้าท่านอื่น ในบล็อกงานเดียวกัน

– ไม่สามารถเน้นสีเหมือนแบบได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ได้ 100%
– งานพิมพ์ที่เป็นงานเลย์ร่วม ทางโรงพิมพ์ไม่รับประกันเรื่องสีทุกกรณี เนื่องจากเป็นงาน “เน้นลดต้นทุนให้ลูกค้า”

2. หากต้องการเน้นสี จะต้องเป็นงานเลย์เดี่ยว หรือสั่งทำสีพิเศษ

3. ไม่รับเคลมสินค้ากรณีสีเพื้ยน ถ้าลูกค้าไม่เลือกพิมพ์แบบ DIGITAL หรือ จ่ายค่าสีพิเศษ ในกรณีเน้นสีมากๆ แนะนำให้ลูกค้าแจ้งทางฝ่ายขายเพิ่มเสนอราคา

4. งานเน้นสี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสีพิเศษ และ จำนวนพิมพ์

5. รับประกันคุณภาพงานเป็นระยะเวลา 7 วัน นับจากวันส่งมอบงาน ในกรณีงานไม่ตรงกับสเปคที่ได้ตกลงกันไว้

6. การปั๊มทอง ปั๊มนูน ที่ลูกค้าต้องการเน้นความตรงตำแหน่งที่ออกแบบมา จะต้องเลือกแบบพิมพ์แยกกับลูกค้าท่านอื่น และต้องเสนอราคาใหม่เท่านั้น

7. การเคลม ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้ากลับมาโรงงาน ทางโรงงานรับผิดชอบค่าจัดส่งกลับเมื่อแก้ไขงานให้เสร็จ

8. การจัดส่งสินค้า เกิน 1 ครั้ง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกินตามจริง

งานที่โรงพิมพ์รับเคลมและไม่รับเคลม

เคลมได้

ตัวอย่างเช่น logo หาย ข้อความหาย กล่องขนาดไม่ตรงตามที่ยืนยัน สั่งผลิต

1. ความผิดจากการผลิตของทางโรงพิมพ์

2. ส่งไฟล์งานเข้าผลิตผิดพลาด

3. ส่งไฟล์งานเข้าผลิตไม่ตรงตามแบบที่ส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์ม

4. ความผิดอันเนื่องมาจากฝ่ายขายสื่อสารไม่ชัดเจน

เคลมไม่ได้

ตัวอย่างเช่น มีจุดเลอะเล็กน้อย ไม่เกิน 5% ของพื้นที่งาน กล่องบุบเสียหาย จากการขนส่ง โดยขนส่งเอกชน เช่น เคอร์รี่

1. กล่องมีกาวเลอะ ไม่เกิน น้อยกว่า 10% ของพื้นที่กล่อง

2. งานโทนสีอันตราย กรณีงานเลย์ร่วม (สีอันตรายที่ทางโรงพิมพ์ไม่รับประกันทุกกรณี)

3. การที่มีเทคนิคการปั๊มขอบบังคับ

4. งานปั๊มฟอยล์เจาะหนังสือตัวเล็ก

5. งานที่ลูกค้าคอนเฟิร์มงานผิดสเปค

6. สีเพี้ยนแต่ยังอยู่ในเฉดสีเดียวกัน

7. งานมีตัวล็อคสินค้า ลูกค้ากำหนดขนาดมาให้ แต่ไม่ส่งตัวอย่างสินค้ามาให้ลองใส่

8. งานเลย์ร่วม ที่มีปัญหางานฝุ่นสี เลอะหมึก ขี้หมึก ไม่รับเคลม 100%


สีที่ไม่สามารถพิมพ์งานเลย์ร่วมได้ ตัวอย่างเช่น โทนสีน้ำตาลทองแดง, เทาหม่น ฟ้าหรือเขียว, โทนส้มอิฐ, โทนฟ้าคราม หรือสีที่มีเฉดสีได้มากกว่า 3 สี

สีที่ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานเลย์ร่วมได้

Scroll Up