2. ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ ใช้เวลานานเท่าไร?

ใช้เวลาในการออกแบบหรือแก้ไขงานประมาณ 3-5 วัน