3. ต้องการขอแก้ไขงานออกแบบได้กี่ครั้ง?

สามารถขอแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง แต่หากต้องการแก้ไขงานมากกว่า 3 ครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม