6. ฉันสามารถส่งไฟล์ Logo ช่องทางใด?

คุณสามารถส่งไฟล์ Logo ให้กับทีมงานผ่านทาง Line พร้อมแจ้งรหัสงานออกแบบ