9. ฉันมีไฟล์งานอยู่แล้ว สามารถส่งพิมพ์อย่างเดียวได้หรือไม่?

คุณสามารถดำเนินการติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้