ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ มีข้อห้ามและข้อควรระวังอะไรบ้าง? 01

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ มีข้อห้ามและข้อควรระวังอะไรบ้าง?

ในการ ” ออกแบบกล่อง “ บรรจุภัณฑ์หรืองานออกแบบทางด้านอื่นๆ นั้นก็จะมีข้อห้ามและข้อควรระวังไว้อยู่ เพราะงานออกแบบเป็นงานที่ถูกลอกเลียนแบบมากที่สุด จึงต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อห้ามต่างๆ ไว้เตือนนักออกแบบให้คอยระวัง เพราะในการออกแบบกล่องจะต้องมีการนำเทคนิคและผ่านกระบวนการคิดของแต่ละคนออกมาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุด

กล่องบรรจุภัณฑ์ยังต้องมีคุณภาพเพื่อที่จะช่วยป้องป้องสินค้าไม่ให้เสียหาย อีกทั้งยังเป็นหน้าตาให้กับแบรนด์ด้วย ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมการออกแบบให้ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีกล่อง วัสดุที่ใช้ทำกล่อง เป็นต้น วันนี้เราจึงอยากมาพูดถึง ข้อห้ามที่ไม่ควรทำในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ ว่าจะมีข้อห้ามอะไรบ้าง


6 ข้อควรระวังในการออกแบบกล่อง

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ มีข้อห้ามและข้อควรระวังอะไรบ้าง? 02

1.คัดลอกงานคนอื่น

การคัดลอกงานผู้อื่นถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของงาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกล่องหรืองานออกแบบด้านศิลปะต่างๆ ถึงแม้ว่าในการออกแบบจะมีการบังเอิญไปคล้ายกับการออกแบบท่านอื่นก็ตาม แต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นการลอกเลียนแบบอย่างชัดเจน นั่นจึงทำให้การออกแบบกล่องในแต่ละครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อป้องกันปัญหาการคัดลอกงานผู้อื่นและอาจส่งผลไปถึงการเสียภาพลักษณ์ตามมาอีกด้วยนั่นเอง

2.ใช้สีไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์สินค้า

สีของกล่องบรรจุภัณฑ์มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตเป็นอย่างมาก เพราะสีสามารถช่วยในการจดจำให้กับผู้บริโภคได้ และช่วยสร้างความสวยงาม ความโดดเด่น ส่งเสริมให้สินค้าดูดีขึ้นได้ แต่หากมีการเลือกใช้สีที่ไม่มีความโดดเด่น ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์สินค้า ในทางกลับกันก็จะทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์ดูไม่มีความน่าสนใจ ไม่โดดเด่น และอาจส่งผลให้ยอดขายตกลงไปได้

3.ไม่ใส่ข้อมูลเยอะเกินไป

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์การใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ลงไปบนกล่องก็ถือว่าสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่น เพราะรายละเอียดที่อยู่บนกล่องสินค้าจะช่วยสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ประโยชน์ของสินค้าว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง แต่หากใส่ข้อมูลรายละเอียดที่มากเกินไปหรือใส่ข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ก็จะทำให้สินค้าไม่มีความน่าสนใจได้

ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องอยู่บนกล่องสินค้าหรือฉลากสินค้าก็จะมี เช่น โลโก้สินค้า วันเดือนปีที่ผลิต สรรพคุณของสินค้า ส่วนผสม คำเตือน คำแนะนำ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของสินค้า วันเดือนปีที่หมดอายุ บริษัทที่ผลิต ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทร เพจต่างๆ ซึ่งหากมีข้อมูลที่มากไปกว่านี้อาจทำให้ผู้ซื้อไม่อยากอ่าน และไม่น่าสนใจได้

4.ใช้วัสดุในการผลิตกล่องไม่มีคุณภาพ

หากมีการใช้วัสดุกระดาษที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานตามที่ตั้งไว้ก็จะส่งผลกระทบกลับมา เช่น กล่องแข็งเกินไป กล่องอ่อนเกินไปใส่สินค้าลงไปก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักของสินค้าได้ กล่องเบี้ยว กระดาษกล่องฉีกขาดได้ง่าย ไม่กันความชื้นทำให้สินค้าข้างในกล่องเสียหาย

ไม่เพียงแต่เท่านั้นยังจะทำให้ยุ่งยากต่อการขนส่งเคลื่อนย้ายต่างๆ ด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังส่งผลไปยังภาพลักษณ์ การเสียเครดิต และต้นทุนในการผลิตกล่องที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นแล้วการเลือกใช้วัสดุกระดาษเพื่อผลิตกล่องจึงจำเป็นต้องใส่ใจอยากมาก เพราะถึงจะมีการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามมากแค่ไหน แต่คุณภาพวัสดุในการทำกล่องไม่ดี ก็ไม่ช่วยอะไร

5.ใช้งานไม่สะดวก

การออกแบบกล่องที่โรงพิมพ์ผู้ผลิตสามารถเลือกขนาดกล่อง ขนาดความหนา ความบางของกระดาษกล่องเองได้ แต่หากผู้ผลิตไม่มีความรู้เบื้องต้น ไม่ได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของการออกแบบกล่อง การผลิตกล่องให้ดีก่อนและทางโรงพิมพ์ก็ไม่มีการแนะนำ ก็อาจจะทำให้การออกแบบกล่องออกมาไม่ได้มาตรฐาน จัดเก็บสินค้าได้ยาก หยิบจับ หรือนำออกมาใช้งานก็ไม่สะดวกสบาย

6.รูปแบบฝากล่องไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์สินค้า

รูปแบบฝากล่องมีให้เลือกใช้มากมายหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบฝาเสียบก้นเสียบ แบบสไลด์, ฝาเปิดบน, กล่อง, ดิสเพลย์, กล่องแบบฝาเปิดหน้า, กล่องจั่วปัง และกล่องแบบเซ็ต ซึ่งฝากล่องแต่ละรูปแบบก็ใช้งานที่แตกต่างกันไป และถ้าหากว่าเราใช้กล่องไม่เหมาะกับสินค้า เช่น ใช้กล่องแบบสไลด์กับสินค้าที่เป็นครีมหรือเครื่องสำอางต่างๆ ก็อาจจะทำให้การใช้งานยากขึ้น เพราะสินค้าพวกเครื่องสำอางส่วนมากแล้วควรจะใช้เป็นกล่องฝาเปิดบนจะเหมาะสมกว่านั่นเอง


สรุป

การ ” ออกแบบกล่อง “ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของกล่องบรรจุภัณฑ์เลยก็ว่าได้ เพราะสามารถช่วยให้กล่องบรรจุภัณฑ์มีสีสันสวยงาม เป็นหน้าตาให้กับแบรนด์สินค้า อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยที่ทำให้ยอดขายของสินค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ฉะนั้นแล้วการออกแบบจึงต้องมีข้อห้าม ข้อควรระวังต่างๆ ให้นักออกแบบ ผู้ผลิตต้องใส่ใจ และระวังไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบ เพราะมันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ยอดขายของสินค้าได้ และการออกแบบกล่องที่ดีนั้นจะต้องมีการคำนึงถึงสีกล่อง ข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่ต้องมีบนกล่อง วัสดุที่ใช้ผลิต การใช้งาน และรูปแบบกล่อง ให้มีความสมดุลกัน เพื่อที่กล่องบรรจุภัณฑ์ของเราจะได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์แบบมากที่สุด

ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย

โทร : 094-396-4924 , 064-932-9535

Line OA : @printingdesign